PD Mojmírovce

Vínko z Mojmíroviec je z roka na rok presvedčivejšie. Zásluhou  na tom má kraj, pôda, podnebie a v neposlednom rade i ľudia, ktorým vinič a víno „leží na srdci“.

Je to predseda PD Ing. Peter Schultz a vedúci špeciálnej rastlinnej výroby  Ing. Miroslav Belan
Výrobou vína (cca. 1 500 hl) sa PD Mojmírovce zaraďujú k malým prevádzkam. Zo súčasnej plochy 155 ha má z pestovaných odrôd najväčšie zastúpenie Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Chardonnay, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon.  Spoločnosť sa sústreďuje výlučne na produkciu  vín vysokej kvality. Dôkazom sú nielen získané ocenenia z domácich i medzinárodných výstav, ale predovšetkým spokojnosť a vernosť našich zákazníkov.

 

Oficiálna stránka:  www.vinopdmojmirovce.sk